Diễn đàn mansion

Unfortunately no one can be told what FluxBB is - you have to see it for yourself.

You are not logged in.

#1 2020-09-13 20:30:26

AbbasAppelty
Member
From: Virgin Islands
Registered: 2020-09-13
Posts: 1

Delmation Products gebruikt functionele

Home »  Privacyverklaring          Privacyverklaring

Omdat Delmation  Products  veel waarde hecht aan uw privacy leggen wij u in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, maar ook waarom wij dit doen.
Delmation  Products  BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens.
Delmation  Products  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u deze gegevens invult bij het aanmaken van een account of bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop.
Hieronder vindt u een  overzicht  van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:  Voor- en achternaam.
Geslacht.
(factuur)Adres.
Telefoonnummer.
E-mailadres.
Locatiegegevens.
Aankoopgeschiedenis.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het aanmaken van een account op onze website, wanneer u met ons correspondeert of wanneer u ons belt.
Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt, bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet, .

Zoals IP-adres en de gebruikte software

Inloggegevens van uw account.
Andere gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de hieronder weergegeven doeleinden van verwerking.
Wat doen wij met uw persoonsgegevens.
Delmation  Products  kan deze gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:  Het afhandelen van uw order en betaling.
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van uw bestelling.
Om u te informeren over  wijziging en van onze diensten en producten.
Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren.

Het verzenden van onze nieuwsbrief (mits hiervoor aangemeld)

Om onze website en onze dienstverlening te verbeteren.
Het afhandelen van verzoeken, klachten en geschillen en de naleving van wettelijke verplichtingen.
Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en  uitvoeren  van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, onder andere bij het kunnen aanbieden en aanprijzen van onze diensten.
Voor het  verzenden  van de e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies vragen wij voorts uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens.
Delmation  Products  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de eerdergenoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De beveiliging van uw persoonsgegevens Delmation Products neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde  wijziging  te voorkomen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected] Delmation Products maakt tevens gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.
Verstrekking aan derden Delmation Products verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

De partijen waarmee wij samenwerken worden door Delmation Products zorgvuldig uitgezocht

om de bescherming van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
Derden hebben een verwerkingsovereenkomst met Delmation Products afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Delmation Products.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Delmation Products gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit en worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Tevens zorgen de cookies ervoor dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door Delmation Products.
Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.
Voor vragen of een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar: [email protected] U kunt uw vraag en/of verzoek ook per post sturen via: Delmation Products BV Blauw-roodlaan 300 2718 SK Zoetermeer Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.
U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoongegevens

Het wijzigen of bijwerken van onze privacyverklaring Het kan voorkomen dat wij onze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij vinden dat de privacyverklaring nóg duidelijker kan, wanneer er een spelfout in staat of indien onze diensten of werkwijzen wijzigen.
De laatste versie van onze privacyverklaring kunt u altijd op onze website inzien.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.
Privacyverklaring.
Alle op deze website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen op elk moment gewijzigd worden.
De prijzen zijn netto per stuk excl.
BTW.
||.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB